כל מה
שרציתם
לשאול

ישיבה חרדית-תיכונית היא ישיבה קטנה, שלימודי הקודש בה הם  ברמה גבוהה מאוד,
בדומה לישיבות קטנות מצויינות. בנוסף לכך יש בה לימודים כלליים לשם קבלת תעודת בגרות.

להרחבה >

כבר היום קיים מגוון גדול של ישיבות חרדיות-תיכוניות והוא הולך וגדל. מבחר המוסדות נותן מענים חינוכיים  לנערים בעלי רקע תורני עם יכולות מגוונות. כל זאת  בפריסה גיאוגרפית רחבה.
להרחבה >

היתרונות רבים, העיקריים שבהם שילוב של מצויינות תורנית עם מצויינות בלימודים כלליים, סגל הוראה וחינוך רגיש, מוכשר ומוסמך והווי חברתי עשיר. 
להרחבה >

תשומת לב רבה ניתנת לסוגיה זו. הישיבות החרדיות-תיכוניות ערוכות להשלים פערים בלימודים כלליים. קיימים מגוון כלים ופתרונות המאפשרים למידה אינטנסיבית בחודשי הקיץ וב"בין הזמנים", בקצב אישי המותאם לתלמיד.
להרחבה >

תשלומי ההורים בישיבות התיכוניות-חרדיות ירדו לאורך השנים. כיום התשלום אינו גבוה משמעותית מהנהוג בישיבות קטנות (ובחלק מהמקרים אף נמוך יותר). זו אף זו, נפתח ערוץ חדש לקבלת מלגה.

במתכונת הנוכחית, ישיבת "היישוב החדש" היא הישיבה החרדית-תיכונית הראשונה בארץ ישראל והיא נוסדה בשנת תרצ"ו בתל-אביב. לפני כן פעלו בגולה  ישיבות חשובות במתכונות דומות. הידועות שבן הן:  הישיבה בקלם (נוסדה על ידי הסבא מקלם זצ"ל), וישיבות בורשה, בפרשבורג ומספר קהילות בצפו"א ובאשכנז.

כבר כיום קיים מבחר ישיבות הנותן מענים שונים לתלמידים ולמשפחות בכל אזורי הארץ ובכמה סגנונות.
להרחבה >

ניתן לבחור בין ישיבות עם פנימיה לישיבות ללא פנימיה  ולישיבות המשלבות בין השתיים.

קיימות התייחסויות שונות של גדולי התורה לשאלת הלימודים הכלליים בגיל הנערות. יש לדעת שרבים מגדולי ישראל מתירים או אף, במקרים מסויימים, מחייבים את הלימודים הללו לתלמידים הזקוקים להם.

רבים מגדולי התורה, חברי מועצות גדולי התורה בארה"ב ובארץ הם בוגרי ישיבות חרדיות-תיכוניות בעצמם. מומלץ לכל משפחה להתייעץ עם רבותיה בעניין.

בעמוד הקישורים ניתן להגיע למידע שמפרסמות הישיבות אודות עצמן.
כמו כן ניתן ליצור קשר עם מרכז ההכוון שלנו ב- לשם.

נגישות