מידע
מלגות

עלות הפעלת הישיבות החרדיות-תיכוניות גבוהה למדי, אולם, אינה צריכה להיות מושתת על ההורים בלבד. יש הבנה לכך שלא כל ההורים מסוגלים לשלם סכומים כה גבוהים למען חינוכו המתאים והנכון לבנם או אף בניהם.

לאחרונה הוקם מערך מלגות אשר נועד לתת מענה לאותם נערים שמתאימים למסגרות לימוד אלו ואשר נמנעו מלבוא בפתחן בשל המשוכה הכלכלית הגבוהה.

ניתן להגיש בקשה לקבלת מלגת השתתפות בשכר לימוד בישיבה חרדית-תיכונית עבור נער אשר מתכוון ללמוד בשנת תשפ״ה בישיבה זו

נגישות